Блокираха буревард

Учители блокираха движението

За пър­ви път стач­ку­ва­щи учи­те­ли бло­ки­ра­ха бу­ле­вард “Бъл­га­рия” в Ло­веч. То­ва ста­на в пе­тък в 16 ч., при то­ва без да имат раз­ре­ше­ние за про­я­ва­та на зам.-кме­та Пла­мен Пет­ков. Граж­дан­ско­то не­под­чи­не­ние дой­де след ед­но­сед­мич­ни про­тес­ти, ко­и­то об­хва­ха по­ло­ви­на­та учи­те­ли. По­ли­ци­я­та оба­че не пос­мя да из­пол­зва си­ла сре­щу про­тес­ти­ра­щи­те пе­да­го­зи, ко­и­то в про­дъл­же­ние на по­ло­вин час пре­ми­на­ва­ха по пе­ше­ход­на­та пъ­те­ка.

По­ли­цейска пат­рул­ка пред­вид­ли­во от­кло­ня­ва­ше ав­то­мо­би­ли­те, за да ня­ма нап­ре­же­ние. След то­ва учи­те­ли­те де­фи­ли­ра­ха през ця­ла­та пе­ше­ход­на зо­на на гра­да, ка­то от­но­во бя­ха прид­ру­жа­ва­ни от пат­рул­ка.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.