Ловешки учители стачкуваха в София

Ловешки учители стачкуваха в София

Девет автобуса от Ловеч със стачкуващите педагози участваха в националния митинг вчера, четвъртък, в София. Те издигаха лозунги за бъдещето на нашите деца. В редакцията пристигат и доста писма от читатели, подкрепящи стачката. Галина Петрова, учител от Ловеч, ни пише:

Щом сме тук и не сме избягали, означава че ни пука и обичаче града си. Затова гласувайте умно!

Две гледни точки към изборите в Ловеч

Уважаеми читатели на блога на НГ, поради изобилието на предизборни материали в книжното тяло на вестника, нямаме възможност да ви запознаем с всички. Все пак по-долу може да прочетете две характерни гледни точки, които са сред най-интересните. Те дават представа за това кой как вижда проблемите на любимия ни град. Четете и мислете!

Цветан Тодоров, главен редактор

СДС е реалната опозиция в Ловеч

 БСП-мероприятията в Ловеч се финансират от „Общински пазари“ Как Богомил Караджов влезе в кръга на кмета Минчо Казанджиев

 

 

Реалната опозиця е от осо­бе­но зна­че­ние в пре­диз­бор­на­та кам­па­ния за мес­тни из­бо­ри 2007. За­да­ват го журналисти от го­ди­на и по­ло­ви­на. Всич­ки про­дъл­жа­ват да твър­дят, че опо­зи­ция в Ло­веч ня­ма или най-мал­ко­то е в ком­би­на с кме­та Мин­чо Ка­зан­джи­ев. На­ри­чат опозицията “сла­ба, ку­пе­на, наз­на­че­на, без­лич­на” Най-го­ля­мо­то об­ви­не­ние е, че ка­тас­тро­фал­на­та си­ту­а­ци­я­та в Ло­веч би­ла та­ка­ва, за­що­то ня­ма ре­ал­на опо­зи­ция.

Ко­го всъщ­ност ви­зи­рат те­зи об­ви­не­ния? Има още

Изборите са непредсказуеми – всичко ври и кипи!

 

Инж. Петър Илиев Петров за проблемите на града според коалиция “Всички за Ловeч’

Половината от кампания вече почти мина. Какво e вашето усещане за нейния ход?

В диалога с хората усещам разочарование от състоянието на населените им места. Има едно безверието. Хората разбират, че сегашните управляващи не могат да направят нищо за по-добър живот. Уличното осветление в повечето от селата е плачевно – крайните улици тънат в пълна тъмнина. Хората се плашат да идват на вечерни срещи, защото после не могат да се приберат. В Дренов пък нямат радиомрежа, до хората не стигат местни новини. Пълно затъмнение за политиката на общинската администрация, а пък мрежата уж е тяхна. Същото е и в други села. Според нас тази апатия ще се отрази върху избирателната активност на 28 октомври. Неизбежен е втори тур, така си мисля. Но някои разпространяват слухове, че избирателната активност ще е много висока. Така манипулират общественото мнение. Това са предизборни балони. Има още