Тук ще се къпем, ама друг път! Ловеч няма басейни

Така изглежда днес бившият спортен комплекс на Ловеч с покрит басейн, съблекални, барче, и външен басейн. Тук ще се къпем, обещаха миналата седмица управляващите. Ама друг път, допълваме ние. Вече 20 години градът няма басейн.

Как опечалени тичат след ковчег в Александрово, Ловешко

Опе­ча­ле­ни­те в Алек­сан­д­ро­во тряб­ва­ло да ти­чат след трак­то­ра с ков­че­га. То­ва ста­ва яс­но от жал­ба­та на кме­та Алек­сан­дър Алек­сан­д­ров, че лип­с­ва спе­ци­а­ли­зи­ран ав­то­мо­бил за по­кой­ни­ци­те. Има още