Ловчалии посрещат Джулая край Камен бряг

Де­сет­ки лов­ча­лии пос­рещ­на­ха из­г­ре­ва на 1 юли с тра­ди­ци­он­ния рок­ку­пон Джу­лая край вар­нен­с­ко­то се­ло Ка­мен бряг. Та­ка те чу­ха уни­кал­но­то из­пъл­не­ние на рок­-ле­ген­ди­те Джон Ло­у­тън и Кен Хен­с­ли от “Юрая Хийп”, дош­ли да из­пъл­нят хи­та July Morning (1970 г.)То­ва е един­с­т­ве­ният праз­ник в све­та, въз­ник­нал от пе­сен на рок­-г­ру­па. Има още