Една целувката на Чочо Попйорданов – „А днес накъде“

Чочо Попйорданов и Красимира Демирова

По­пу­ляр­ни­ят и оби­чан от пуб­ли­ка­та ак­тьор Чо­чо Попйор­да­нов це­лу­на парт­ньор­ка­та си от фил­ма “А днес на­къ­де” Кра­си­ми­ра Де­ми­рева пред ре­дак­ци­я­та на НГ. Във втор­ник ве­чер те бя­ха в Ло­веч за пре­ми­е­ра­та на но­вия филм на Ран­гел Въл­ча­нов. То­ва е све­тов­на пре­ми­е­ра на два­та фил­ма – “А се­га на­къ­де” (1987 ) и “А днес на­къ­де” (2007), ка­за про­ду­цен­тът Сте­фан Ки­та­нов в те­а­тъ­ра, къ­де­то за първи път се про­жек­ти­ра­ха и два­та фил­ма един след друг. Софийската премиера на „А днес накъде“ е през март , досега лентата е показана само във Варна и Русе.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.