Блекметъли атакуват Ловеч

Блекметъли в Ловеч

Блек­ме­тъ­ли ата­ку­ва­ха Ло­веч в пе­тък ве­чер, ко­га­то в Мла­деж­кия дом се про­ве­де пър­ви­ят за гра­да ме­тъл­фест, както винаги – с под­кре­па­та на кме­та. То­ва се раз­бра от пуб­ли­ка­та, не по­ве­че от 150 ду­ши, ко­и­то  ку­фя­ха сре­щу би­ле­ти от 25 лв. За смет­ка на то­ва има­ше фе­но­ве от  Со­фия, Бо­тев­град, Шу­мен, Раз­град, Вар­на и Пле­вен. Гра­ду­сът бе ви­сок – ви­нов­ни са бри­тан­ска­та гру­па “Hecate Enthroned” и хо­ландска­та “Сirith Gorgor”. Учас­тват и на­шен­ски­те “Grond“ и “Moria”. Кон­церт без за­бе­леж­ка – бе ла­ко­нич­ни­ят ко­мен­тар на ме­тъл от Шу­мен.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.