Мъри поема Литекс?!

Уволненият от Тодор Батков наставник на Левски Станимир Стоилов – Мъри се очаква да поеме Литекс до края на тази седмица, съобщи БГНЕС. Подписването на договор се забавя поради отвличането на президента на клуба Ангел Бончев. За Стоилов не било нужно да му се поставя задача за спечелването на титлата и Купата на България, защото той отивал в Ловеч с тези познати му от Левски цели. След подписването на договора Стоилов ще започне работа по нужната селекция, а на 23 юни ще изведе Литекс на първа тренировка. Има още

Почина Генадий – игумен на Троянския манастир

В по­не­дел­ник след продължително боледуване по­чи­на игу­ме­нът на Тро­ян­с­ки­ят ма­нас­тир Мел­ниш­ки епис­коп Ге­на­дий. От ня­кол­ко го­ди­ни епис­коп Ге­на­дий имаше се­ри­оз­ни зд­ра­вос­лов­ни проб­ле­ми. Въп­ре­ки то­ва вла­ди­ка­та  ус­пя да из­вър­ши мно­жес­т­во ре­мон­т­ни ра­бо­ти, като по­доб­ри ма­те­ри­ал­на­та ба­за на све­та­та оби­тел. Има още