Христофор Ачков в старейшините на ГЕРБ

Христофор АчковЛовешкият бизнесмен Христофор Ачков влиза в Старейшинската организация на ГЕРБ. Изборът стана на 8 май в НДК София, а новият съвещателен орган на ГЕРБ ще бъде създаден на 18 май. Около 500 души от цялата страна ще се влеят в новата структура. Това са хора с богат житейски опит, с обществен и професионален авторитет.

Христофор Ачков