Забутани в Празника на будителите – коментар на Цветан С. Тодоров

В събота е Денят на будителите. Това е важен празник, но напоследък е някак забутан сред голямо смешение на пластове в народното съзнание. Обикновено хора като мен на 1 ноември „плачат“ по медиите, че днес няма истински будители като Паисий, Захари Стоянов или Симеон Радев. Има още