Или агнето, или вълкът – коментар на Цветан С. Тодоров

Държавни мъже сипят срокове за завършването на пътен възел „Коритна“ до Ябланица и ремонта на пътя през село Брестница. Има още