Култът към Тодор Живков в киното – от Цветан С. Тодоров

 Публикуваната статия е единствената досега в нашата кинокритика, която разглежда филмите, изразяващи култа към Тодор Живков (1911-1998). Тя е поместена под заглавието „Мъртвороденият мит“ за първи път в сп. Киноизкуство, 1990 г. Може да се прочете и в книгата „Движещи се сенки“ на Цветан С. Тодоров, издадена през 1998 г.  Виж вариант на статията на английски език ТУК

Най-дълговременният партиен и държавен ръководител на социалистическа България не можеше да остане извън ласкателното внимание на киното ни. В продължение на 33 години той е демонстрирал своята заинтересованост от изкуството като към една обслужваща политиката сфера. Има още