Учителят Найден Ангелов взема Ловешки меч за деец на културата 2009

Днес станаха известни наградите „Ловешки меч“ на община Ловеч, с които поощряват местните творци за създаване на духовни ценности. НГ първи ги съобщава. Има още