Бойко Борисов не дойде в Ловеч

Премиерът Бойко Борисов не дойде днес в Ловеч и затова се отложи тържественото откриване на обновената отсечка Абланица – Българене – Стефаново. Има още

Литекс успя да изравни срещу Левски (2:2) в кървав мач на Герена

 

Литекс успя да изравни срещу Левски  (2:2 ) в кървав мач на Герена в сряда вечер, предаван по  Про.бг и Ринг. Французинът Уилфред Нифлор вкара  необходимия гол за равенството минута преди края. Има още

Руският посланик обеща помощ за строежа на църквата

 

Руският посланик у нас Н. Пр. Юрий Исаков беше на кратко посещение вчера в Ловеч между 10 и 11 часа, за да разгледа новостроящия се храм “ Св. Св. Кирил и Методий” в центъра в града. Има още

Всеки авджия в Умаревци със заек, Цоню гъта трето прасе

Тре­то го­ля­мо ди­во пра­се (око­ло 300 кг) пад­на в Гос­ти­ня, мес­т­ност­та Гра­до­ве­те, под при­це­ла на ав­джи­я­та Цо­ню Ива­нов Цо­нев в съ­бо­та. Дру­жин­ка­та до­се­га е от­с­т­ре­ля­ла 16 пра­се­та. Има още

Трима крадат 88 500 евро от „Веко“ в Троян

По­ли­цаи от Тро­ян про­дъл­жа­ват ра­бо­та по из­вър­шен вче­ра гра­беж от офис на час­т­на фир­ма “Ве­ко“ ЕО­ОД, къ­де­то из­чез­на­ха 88 500 ев­ро. Има още

БСП: Отказ от политическите обещания виждаме в ГЕРБ

 

Наб­лю­да­ва­ме оп­ре­де­ле­но от­каз от по­ли­ти­чес­ки­те пре­диз­бор­ни обе­ща­ния на ГЕРБ, ка­те­го­ри­чен е но­ви­ят де­пу­тат на КБ Ди­ми­тър Го­ров. В по­не­дел­ник той да­де пър­ва­та си прес­кон­фе­рен­ция, след ка­то се зак­ле в пар­ла­мен­та на мяс­то­то на Ев­ге­ний Узу­нов. Има още