Сочи ли Левски предателите?

Град­с­ки­те ле­ген­ди са стран­на сме­си­ца на ис­тин­с­ки фак­ти с от­к­ро­ве­ни из­мис­ли­ци, но ро­де­ни в епо­ха­та на мас­ме­ди­и­те. За раз­ли­ка от фол­к­лор­ни­те ле­ген­ди, в ко­и­то днес мал­ци­на вяр­ват, град­с­ки­те ле­ген­ди са из­к­лю­чи­тел­но ус­той­чи­ви, за­що­то зву­чат ка­то ис­ти­на. Впро­чем, за по­ве­че­то хо­ра те са ис­ти­на. Има още

Нектарий: Това е изпитание Господне, което трябва да преодолея

Монахът Нектарий е бил изгонен от манастира, след като игуменът – отец Панкратий, го пребива зверски. Дни след това Панкратий запали светата обител. Нектарий разказва за тайната любов на игумена с непозната жена и затова как преди години той самият е пушил марихуана. Скандални случки от ежедневието в Гложенския манастир разкри отец Нектарий в специално интервю за bTV. Има още