Сърдият Сергей Станишев да се скрий завинаги-коментар на Цветан С. Тодоров

Сергей Станишев се разсърди на протестиращите пред МС фермери. Щом не спазват закона и блъскат полицаите, няма да говоря с тях, всеки трябва да спазва законите у нас, мотивира се премиерът.

Я чакай! Кой не спазва законите, кой не си държи да думата? Кой ощети страната с милиони спрени евро от САПАРД?

Това е твоето правителство, Сергей! Благодарение на безпринципната коалиция на БСП с ДПС земеделието е в днешната патова ситуация. А той взел да се цупи… Има още

Калпав жребий за Литекс, ще играе на стадион, по-голям от Ловеч

Английският Астън Вила ще гостува на Литекс. Това определи тегленият в Монако жребии за първия кръг в турнира за Купата на УЕФА. Задачата на Литекс изглежда сложна. На градския стадион в Ловеч ще гостува тимът на Стилиян Петров – Астън Вила. Има още

Ловеч и Троян минават на воден режим

Засушаване и намаляване дебита на изворите на р. Черни Осъм вкарват от понеделник Ловеч и Троян заедно с околните селища във воден режим, предупреди още в миналия брой шефът на ВиК-Ловеч Светослав Иванов. Има още

Слагат надпис на паметник в Ловеч

Сла­гат бук­ви вър­ху па­мет­ни­ка на Ек­зарх Йо­сиф I в цен­тъ­ра на Ло­веч, за да се знае чий е об­ра­зът, на­у­чи НГ. Ве­ли­ча­ви­ят си­лу­ет бе из­диг­нат за Праз­ни­ка на гра­да – 11 май. Мно­го хо­ра оба­че се чу­дят кой е то­зи поп – да­ли е Соф­ро­ний Вра­чан­с­ки или поп Кръс­тю? За­поз­на­ти спо­де­лят, че до­ри вър­ху па­мет­ни­ка на Апос­то­ла има над­пис Ва­сил Лев­с­ки, ма­кар си­лу­е­тът да е поз­нат на вся­ко де­те. Не­до­мис­ли­е­то с Ек­зарх Йо­сиф I ще бъ­де от­с­т­ра­не­но за 6 сеп­тем­в­ри – Ден на Съ­е­ди­не­ни­е­то.

Пробват Троян и Ловеч за софийските боклуци

Сред об­щи­ни­те, ко­и­то имат но­ви де­па с въз­мож­ност да при­е­мат част от со­фийс­ки­те ба­ли с бок­лук, са Тро­ян и Ло­веч. До тях най-ве­ро­ят­но са из­п­ра­те­ни пис­ма за по­мощ, но те се па­зят в тай­на за­ра­ди евен­ту­ал­ни про­тес­ти. Има още