Започва преустройството на Младежкия дом в Ловеч

Започва преустройството на Младежкия дом в Ловеч, на 16 февруари 2022 г. бе подписан договор за извършване на СМР, съобщиха от общината. Общата стойност на проекта е 2 923 801,56 лева (без ДДС), като една част е безвъзмездна финансова помощ, а друга – чрез финансов инструмент. Продължителността на проекта е 28 месеца, строителните дейности се очаква да започнат през март т.г. Дейностите по сградата включват промени в разпределението на всички етажи, обособяване на функционални зони, внедряване на мерки по енергийна ефективност и осигуряване на достъпна среда.

Има още