Подписаха договор за изпълнение на СМР за подмяна на уличното осветление в Ловеч и Дойренци

Община Ловеч на 3 февруари 2022 г., в качеството си на възложител, подписа договор за СМР с фирмата изпълнител „ВЕМАТ“ ЕООД гр. Велико Търново, след проведена процедура по ЗОП. Така стартира работата по проект „Енергийно ефективна модернизация на селищните системи за външно изкуствено осветление на гр. Ловеч и с. Дойренци”.
Договорът бе подписан от кмета на Община Ловеч Корнелия Маринова и Матю Матев, управител „ВЕМАТ“ ЕООД.

Има още