Отлага се заседание на Общински съвет-Ловеч, свикано за 25.03.2021 година

Във връзка със Заповед № РД-01-173/18.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването за въвеждането на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г., се преустановява провеждането на конгресно-конферентни мероприятия и други обществени мероприятия в присъствена форма.

Поради  това свиканото за 25.03.2021 г. заседание на Общински съвет-Ловеч няма да бъде проведено.

Отложеното заседание ще бъде свикано с изрична покана след изтичане на въведения с цитираната заповед 10-дневен срок.

Община Ловеч, пресцентър

22.03.2021 г.