Скок в заболяемостта от COVID-19 в област Ловеч

 

Към 11 март 2021 г. регистрираната 14-дневна заболяемост от COVID-19 в област Ловеч е 280 на 100 000 население. Допълнителни противоепидемични мерки ще се въведат при преминаване на 300 на 100 000 заболели. Това изглежда е неминуемо при този ръст на епидемията.
Данните бяха изнесени на проведеното присъствено заседание на Областния кризисен щаб по здравеопазване, свикано от вр. изп. дл. областен управител Нели Митева.
От РЗИ – Ловеч, информираха, че от февруари до момента е изявена тенденция за постепенно нарастване: в периода 15.02.-21.02 заболяемостта е 120,7 на 100 000 население и седмичен ръст спрямо седмица 6 от 27%; от 22.02.-28.02 вече имаме заболяемост 197,4 на 100 000 и седмичен ръст от 44, 8% спрямо предходната седмица. От 1 до 7 март заболяемостта вече е 265,2 на 100 000 и ръст за седмицата 7,7%. Има още