Първи новодомци в общинските социални жилища в Ловеч

 

Кметът на Община Ловеч  Корнелия Маринова връчи първите два договора на наематели на  общинското социално жилище в града.

Това стана на среща в кабинета на кмета, на която присъства и зам.-кметът Венцислав. Христов. Общо 14 души  получават  ключове за новите си домове.

Първите наематели  бяха Ирина Белишева и Красимир Стефанов.

„Вие влизате в един чисто нов дом. Убедена съм, че това ще ви мотивира да бъдете добри стопани. Да ги пазите и поддържате отговорно. Пожелавам на всички вас щастие, сбъднати мечти и един прекрасен живот в нов дом“. С тези думи се обърна към двамата наематели кметът на Общината Корнелия Маринова.

Приемът на заявления-декларации за картотекиране на нуждаещите се лица стартира през ноември 2020 година.

Приети са 25 заявления от кандидати за настаняване. Със Заповед на Кмета на Община Ловеч е назначена Комисия за картотекиране на желаещите. 18 от тях са одобрени от Комисията и са предложени за настаняване, като четирима са се отказали. 

С подписване на договора лицата поемат ангажимент да се включат и в социалния пакет от дейности, част от договора за наем, който включва активно търсене на работа, обучение за ограмотяване, придобиване на професионална квалификация, ключови компетентности и други обучителни курсове. Едно от условието е също децата в училищна възраст да посещават образователна институция, лицата да имат избран личен лекар и редовно да провеждат профилактични прегледи.

Договорите се сключват за срок от  3  (три) години.

Общинското социално жилище е изградено по проект „Изграждане на социално жилище за настаняване на уязвими групи на територията на кв. „Гозница“, гр. Ловеч“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

В рамките на проекта е извършена цялостна реконструкция на сграда – общежитие в кв. „Гозница“ за превръщането й в социално жилище за настаняване на уязвими групи.

Обособени са 49 апартамента: 3 двустайни за настаняване на хора в неравностойно положение, 36 двустайни, 5 тристайни и 5 четиристайни апартамента.

Приемът на заявления-декларации за картотекиране на нуждаещи се лица продължава. Желаещите мога да подадат необходимите документи в Център за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Ловеч.

Община Ловеч,

Пресцентър

РЗИ Ловеч затяга мерките от 17 март 2021

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ, ЛОВЕЧ със своя заповед въвежда следните противоепидемични мерки на територията на  област Ловеч, считано от нула часа на 17.03.2021г. до 04.04.2021г.
включително:
1. Забранява се провеждането пазари, тържища, изложения, събори,
празници, панаири и др.. като изключение се допуска само за фермерските
пазари на открито при спазване на дистанция от не по-малко от 1,5 м между
щандовете, а при невъзможност през маса, задължително носене на маски от
търговците и клиентите и контрол за спазване еднопосочността на движение; Има още