„Германос“ се извини на писател след наша публикация

„Германос“ се извини официално на писателя Христо Стоянов, след като НГ пусна неговото гневно писмо за грубо отношение на ловешки служител към потребителя (виж бр. 2 от 8 януари). Има още

Студ, защото сме социалисти – коментар на Цветан С. Тодоров

Въп­ре­ки не­дос­ти­га на рус­кия газ от на­ча­ло­то на ми­на­ла­та сед­ми­ца, пра­ви­тел­с­т­во­то и ду­ма не да­ва да се обя­ви из­вън­ред­но по­ло­же­ние. Студ, но… редовен. Студуваме редовно, какво ново? Има още