Присъда 5 г. затвор за тежката катастрофата край Микре с 4 жертви

Пет години ефективна присъда с първоначален лек режим и шест години лишаване от свидетелство за управление на моторно-превозно средство получи днес от Ловешкия окръжен съд Аглика Икономова от София, съобщи агенция Фокус. Има още

Как 126 фирми от Ловешко дължат на държавата близо 72 млн. лв.

Колко фирми влизат списъка на НАП за длъжниците от Ловешка област? Според проверката на НГ, те са 126, считано към 30 ноември 2008 г. Дължимите суми общо възлизат на 71 672 586 лв. Има още

Пишат на Народен глас: Откраднали рисунка на Ралица

Вся­ка го­ди­на ОДК в Ловеч ор­га­ни­зи­ра из­лож­ба на ко­лед­ни кар­тич­ки, в ко­я­то учас­т­ват де­ца от всич­ки учи­ли­ща. Ми­на­ла­та го­ди­на дъ­ще­ря ни Ра­ли­ца Ста­ни­ми­ро­ва Ра­ди­о­но­ва от учи­ли­ще “Проф. Ди­ми­тър Ди­мов” спе­че­ли пър­ва наг­ра­да, та­зи го­ди­на съ­що. Дотук всич­ко е мно­го доб­ре. Де­те­то е щас­т­ли­во и гор­до, ця­ло­то се­мейс­т­во сме до­вол­ни от наг­ра­да­та. Но… Има още

Алтернативи срещу студа – коментар на Цветан С. Тодоров

От­в­ся­къ­де съм се под­си­гу­рил сре­щу си­бир­с­кия студ, кой­то ни спрет­на брат­с­ка Ру­сия с по­мощ­та на Ру­мен Ов­ча­ров. Вкъ­щи имам бо­гат на­бор от ал­тер­на­тив­ни отоп­ли­тел­ни те­ла.  Има още