Техническият колеж в Ловеч набира студенти

 

В Технически колеж – Ловеч, към Технически университет – Габрово, се провежда обучение на студенти във висше образование с образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър“ в три акредитирани професионални направления и следните специалности:
АВТОМОБИЛНО МАШИНОСТРОЕНЕ (AM)

Има още