Празник в Гимназията в Ловеч

Спектакълът „Жадувана свобода“ бе основният акцент в празника, с който ученици и учители от СУ „Св.Климент Охридски“ в Ловеч изпратиха символично настоящата учебна година. Главни участници бяха децата от групата за занимания по интереси „Пазим своята история“. В слово и картини те показаха етапи от националноосвободителното движение: хайдушките борби, където основни образи бяха Сирма войвода и Чавдар войвода, БРЦК и Ловеч като столица на Вътрешната революционна организация с клетвата на съзаклятниците, Априлското въстание, ушиването на знамето от Райна Княгиня, голготата на Батак, Освобождението…

Има още