Бележити дати и годишнини през 2018 г. в Ловеч

 

 

 

 

 

 

Януари
1 януари – 125 години от рождението на Васил Тенев Бойдев (1893-1984), военен комендант на вардарска Македония по време на българското управление през втората световна война.


1 януари – 160 години от рождението на Христо Ганковски (1858-1903) – Ботев четник.
1 януари – 145 години от рождението на Косто Илийчев Дочев (1873-1944) – военен, общественик, кмет на Ловеч.
1 януари – 140 години от рождението на Михаил Христов Матеев (1878-1948) – корабен механик.
1 януари – 130 години от рождението на Стоян Христов Никифоров (1888-1945) – военен, юрист, политик, адютант на цар Фердинанд.
1 януари – 120 години от рождението на Лальо Маринов Пончев (Ламар) (1898-1974) – поет и писател.
1 януари – 95 години от рождението на Въло Радев (1923-2001) – кинорежисьор, оператор на филмите „Години за любов”, „В навечерието”, „Тютюн”, режисьор на филмите „Крадецът на праскови”, „Цар и генерал”, „Осъдени души” и др.
9 януари – 120 години от рождението на Любомир Момчилов (1898-неизв.) – ловчалията, поставил с работилницата си „Дядо Мраз” началото на трикотажното производство в града.
12 януари – 155 години от рождението на Беньо Стефанов Цонев (1863-1926) – един от основоположниците на българската езикова наука и пръв историк на българския език, професор, д-р.
15 януари – 135 години от рождението на Власи Власковски (1883-1959) – първият червен депутат в V ВНС (1911 г.), общественик.
25 януари – 115 години от рождението на Славо Дачев Стойков (1903-неизв.) – военен, подполковник.
26 януари – 110 години от рождението на Пенчо Балкански (1908-1985) – художник-фотограф, фрафик и живописец.
28 януари – 125 години от рождението на Пеньо Борисов Джамбазов (1893-1953) – общественик, кмет на града.
Февруари
3 февруари – 100 години от рождението на Моню Иванов-Моната (1918-1944) – първият партизанин от Ловешкия край, поет и публицист.
12 февруари – 120 години от рождението на Симеон Гатев (1898-1969) – поет, читалищен деец. От 1923г. живее в Троян, където е библиотекар, сътрудничи на вестници и списания.
15 февруари – 120 години от рождението на Тодор Данов Бояджиев (1898- неизв.) – военен, полковник.
15 февруари – 120 години от рождението на Дико Илиев (1898-1984) – композитор и музикант.
27 февруари – 105 години от рождението на Цачо Спасов Шипковенски (1913-?) – краевед и дългогодишен изследовател на гражданската история на Троян.
Март
3 март – 125 години от рождението на Стефан Радионов Йосифов (1893-1945) – военен, търговец, активен общественик и политик.
4 март – 100 години от рождението на Павел Евстатиев Павлов (1918-1988) – летец-изтребител. Герой от Втората световна война.
6 март – 85 години от рождението на Стойчо Панчев (Панчев Вълчев) (1933- ) – метеоролог, академик.
15 март – 170 години от рождението на Иван Тодоров Драсов (1848-1901) – виден деец на националноосвободителното движение, първи кмет на Ловеч.
30 март – 80 години от рождението на Нора Крачунова Ананиева (1938- ) – юрист, политолог и политик, професор д-р.
Април
2 април – 115 години от рождението на Рада Кънчева Балевска (1903-?) – професор, преподавател по зоотехника в СССР, академик на селскостоп.науки.
5 април – 150 години от рождението на Атанас Тодоров Иширков (1868-1937) – крупен учен географ, основоположник на географската наука в България, проф. д-р.
5 април – 175 години от рождението на Тодор Илиев Радков (1843-неизв.) – търговец, участник в националноосвободителното движение и обществен деец след Освобождението.
6 април – 135 години от рождението на Евстати Павлов Цачев (1883-1957) – изявен музикант, диригент и режисьор.
8 април – 85 години от рождението на Васил Атанасов Атанасов (1933- ) – геолог-минералог, доц. д-р.
12 април – 160 години от рождението на Никифор Петров Никифоров (1858-1935) – генерал-лейтенант.
17 април – 105 години от рождението на Димитър Спасов Лепавцов (Димитър Липен) (1913-1982) – юрист, музикален деец, общественик и поет.
20 април – 155 години от рождението на Тома Костов Давидов (1863-1903) – участник в националноосвободителните борби на българите от Македония и Одринска Тракия.
23 април – 105 години от рождението на Дочо Петров Шипков (1913-2000) – партизанин, общественик, партиен ръководител.
Май
3 май – 75 години от рождението на Теофан Ненов Сокеров (1943- ) – именит художник, професор по живопис.
4 май – 85 години от рождението на Петър Дачев Балевски (1933-1997) – общественик.
12 май – 170 години от рождението на отец Неофит Калчев (1848-1928) – автор на „Народен домашен лекар”.
13 май – 65 години от рождението на Николай Атанасов Кълбов (1953- ) – икономист, дарител.
15 май – 160 години от рождението на Виктория Пишуркова (1858-1919) – учителка в Ловеч.
28 май – 85 години от рождението на Димитър Николов Мишев (1933-2003) – изтъкнат учен, академик, инженер.
Юни
2 юни – 100 години от рождението на Боряна Бочева-Сугарева Рачева (1918-неизв.) –лекар педиатър, неонатолог.
6 юни – 115 години от рождението на Петко Тихолов (1903-1978) – поет, белетрист и журналист. Един от създателите на Съюза на българските журналисти.
6 юни – 90 години от рождението на Тодор Монов (1928-1996) – писател-белетрист, сценарист, редактор.
9 юни – 120 години от рождението на Петър Петков Лазаров (1898-неизв.) – военен, полковник.
12 юни – 120 години от рождението на Цоко Данчев Печевски (1898-неизв.) – военен, полковник.
16 юни – 135 години от рождението на Димитър Грънчаров (1883-1925) – земеделски деец, учител, адвокат. Редактор на в. „Народна защита”, „Оранжево знаме”, „Народовластие”, „Народно знаме” и „Селско знаме”.
21 юни – 120 години от рождението на Христо Петров Попов (1898-1972) – лекар, хирург.
Юли
4 юли – 100 години от рождението на Георги Николов Кривошиев (1918- ) – лекар ревмокардиолог и терапевт.
5 юли – 175 години от рождението на Пьотр Дмитриевич Паренсов (1843-1914) – генерал-майор от Руската армия, участник в освобождаването на Ловеч, първи военен министър на България.
16 юли – 150 години от рождението на Христо Чернопеев (1868-1915) – български революционен деец на македоно-одринското революционно движение.
26 юли – 90 години от рождението на Усин Керим (1928-1983) – писател и журналист
27 юли – 160 години от рождението на Петър Пешев (1858-1931) – юрист, политически и обществен деец.
Август
19 август – 130 години от рождението на Боян Вълков Василев (1888-неизв.) – военен и политически деец.
20 август – 60 години от рождението на Свилен Петров Събчевски (1958- ) – физик, професор, д-р.
23 август – 85 години от рождението на Евгени Христов Минков (1933- ) – фармацевт, професор д-р.
28 август – 95 години от рождението на Борис Илиев Паунов (1923-?) – писател
Сепрември
8 септември – 150 години от рождението на Велизар Манолов Лазаров (1868-1941) – генерал от пехотата.
12 септември – 120 години от рождението на Стефан Панов Топалов (1898-неизв.) – военен, подполковник.
14 септември – 180 години от рождението на Христо Иванов-Големия (1838-1898) – участник в двете български легии, първи помощник на Васил Левски при организирането и ръководството на тайните пощи и полиция.
17 септември – 110 години от рождението на Иван Стефанов Дренски (1908-неизв.) – военен, редактор
23 септември – 85 години от рождението на Иван Пенчев Иконописов (1933- ) спортист, многократен републикански шампион по плуване.
27 септември – 125 години от рождението на Димитър Николов Гимиджийски (1893-1966) – белетрист, драматург и преводач.
Октомври
1 октомври – 130 години от рождението на Димо Петров Сяров (1888-1965) – писател и драматург, д-р по политическа икономия.
4 октомври – 80 години от рождението на Иван Йотов Лалов (1938- ) – физик, професор д-р.
10 октомври – 90 години от рождението на Петко Великов Кондев (1928- ) – политически функционер, общественик.
10 октомври – 115 години от рождението на Христо Василев Радевски (1903-1996) – поет, публицист, предодач, литературен критик, белетрист.
14 октомври – 105 години от рождението на Стефан Петров Станев (1913-неизв.) – банков служител, активен участник в обществения и културен живот на града.
23 октомври – 95 години от рождението на Иван Калчев Рачев (1923-1998) – психиатър, доцент д-р.
Ноември
9 ноември – 140 години от рождението на Любомир Бобевски (1878-неизв.) – поет
16 ноември – 160 години от рождението на Андрей Г. Башев (1858-1927) – адвокат.
16 ноември – 85 години от рождението на Петър Богданов (1933-? ) – корабостроител и морски инженер, професор, деятел на техниката.
18 ноември – 185 години от рождението на Атанас Тодоров Кунчев (1833-1900) – търговец, виден деец на църковно-националната борба в Ловеч. Общественик след Освобождението.
28 ноември – 115 години от рождението на Васил Гачев (1903-?) – слулптор
Декември
2 декември – 100 години от рождението на Никола Петков Владов (1918-1984) – лекар, хирург.
3 декември – 135 години от рождението на Христо Спасовски (1883-неизв.) – народен учител, автор на учебници и общественик.
5 декември – 130 години от рождението на Цачо Сяров Ганчев (1888-1959) – виден общественик, адвокат и деец на Ловешката партийна организация БКП.
19 декември – 115 години от рождението на Нено Ненов Атанасов (1903-?) – зоолог, учен, старши научен сътрудник.
30 декември – 110 години от рождението на Екатерина Тодорова Вангелова (1908-1992) – видна оперетна актриса.

170 години от рождението на Христо Цонев-Латинеца (1848-1883) – член на БРЦК и сподвижник на Васил Левски.
180 години от рождението на Васил Йонков-Гложенеца (1838-1889) – участник в националноосвободителното движение. Сподвижник на Васил Левски. След Освобождението е кмет на родното си село Гложене и държавен служител в Ловеч.
235 години от рождението на Михаил Кифалов (1783-1868) – книжовник, просветител, дарител за развитиоето на народната просвета.
180 години от рождението на Кръстю Тотев Никифоров (1838-1881) – свещеник, участник в борбата за църковно възраждане. Съратник на Васил Левски. Обществен деец и публицист.
180 години от рождението на Мария Ценкова Удрева (баба Удреница) (1838-неизв.) – укривателка, подпомагала З. Стоянов, Г. Бенковски. Погребала тайно костите на Г. Бенковски и Хр. Петров (Габровчето), загинали край Костина.
175 години от рождението на Параскева Нейкова (1843-1860) – първата учителка в Ловеч.
165 години от рождението на Илия Луканов (1853- 1895) – учител, сподвижник на Левски. При Стефан Стамболов е секретар на Министерството на вътрешните работи и градоначалник на София.
160 години от рождението на Иван Минчев Бенишев (1858-1904) – учител, общественик, журналист.
165 години от рождението на митрополит Антим Търновски (1853-1914)
160 години от рождението на Стефан Баев (1858-1937) – ботаник-изследовател, откривател на българската орхидея
130 години от рождението на Гено Иванов (1888- ?) – изследовател на историята на гр. Ловеч и Ловешкия край. Автор на 18 статии в сборника „Ловеч и Ловчанско”
120 години от рождението на Никола Габърски (1898-неизв.) – поет
120 години от рождението на Минко Добрев (1898-1939) – лекар.
100 години от рождението на Иван Николов Аврамов (1918-?) – архитект
75 години от рождението на Теофан Сокеров (1943-?) – художник

ДРУГИ КРАЕВЕДСКИ ГОДИШНИНИ
160 г. от построяването на църквата „Всях Светих” с. Голяма Желязна
160 г – откриването на Паметникът на руските воини в с. Балканец, Троянско (3 март)
170 г. от първото посещение на Васил Левски на града
145 г. от основаването на първото основно училище в кв. „Хармането”
135 г. от построяването на първата казарма в Ловеч
115 г. от сформирането на 34-ти пехотен троянски полк
115 г. от създаването на туристическото дружество (3 май)
110 г. от оформянето на алеята Баш Бунар от лесничея Никола Василев
95 г. от създаването на кожарската производствена кооперация „Св. Николай” от Г. Джанков и Ц. Каратодоров
90 г. от откриването на първото на Балканския полуостров училище – Техникум по кожарство – Ловеч
85 г. от създаването на ръкавичарската фабрика „Златна корона” на Моню Цанов
75 г. от убийството на Христо Кърпачев (23 май) – поет-партизанин
70 г. от откриването на ж.п. линия Ловеч – Троян (31 окт.)
50 г. от създаването на АИР „Вароша”
45 г. от създаването на Куклен театър в Ловеч от група ентусиасти
45 г. от откриването на печатница „Хр. Кърпачев”
40 г. от откриването на Алеята на освободителите в парка „Стратеш”
25 г. от обявяването на 11 май за Празник на Ловеч
20 г. от построяването на паметника на Тодор Каблешков в с. Чифлик
Отдел Краезнание на Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев“ Ловеч

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.