РИОСВ – Плевен провери управлението на текстилни отпадъци


През  ноември експерти на РИОСВ – Плевен, извършиха проверка по Закона за управление на отпадъците на 25 фирми в областите Пленен и Ловеч, чиято дейност е свързана с текстилни отпадъци – образуване, съхраняване, третиране, в т. ч. рециклиране, изгаряне с оползотворяване на енергията и депониране.

Има още

Ловеч в „златната среда“ по индекса на почтеността

Ловеч е в „златната среда“ според индекса за почтеност, сочат данни на Асоциация „Прозрачност без граници“, която представи свое изследване. То се нарича „Местна система за почтеност. Индекс 2017 – резултати, изводи, добри практики“ и бе представено на пресконференция по повод Световния ден за борба с корупцията на 9 декември.

Има още