РИОСВ – Плевен провери управлението на текстилни отпадъци


През  ноември експерти на РИОСВ – Плевен, извършиха проверка по Закона за управление на отпадъците на 25 фирми в областите Пленен и Ловеч, чиято дейност е свързана с текстилни отпадъци – образуване, съхраняване, третиране, в т. ч. рециклиране, изгаряне с оползотворяване на енергията и депониране.

Проверката на юридическите лица обхвана дейността им за периода от 1 януари 2016 г. до момента.
Установено беше нерегламентирано третиране чрез изгаряне на текстилни отпадъци на една площадка и лицето е поканено за съставяне на акт за установяване на административно нарушение.

Дадени са предписания на фирмите, които при дейността си образуват текстилни отпадъци, но до момента не са предприели действия за изпълнение на изискванията за класифицирането им и воденето на отчетност по реда на наредбата за класификация на отпадъците и на наредбата за реда за водене на публични регистри.

При проверките беше обърнато внимание на задълженията по ЗУО за разделно предварително съхраняване на текстилните отпадъци, спазване на приоритетен ред при управлението им и изискването, отпадъците да се предават за последващо третиране единствено на лица, разполагащи с документи по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците за дейности с отпадъци.
На дружествата беше посочено, че информацията за лицата, притежаващи документи за дейности с отпадъци е достъпна посредством публичен регистър, публикуван на страницата на Изпълнителна агенция по околна среда.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.