25 години Ученическо общежитие – Ловеч

 

u4-2 u4-3 u4-4Много поздравления получи „Ученическо общежитие“ – Ловеч, по повод 25 години от създаването, като събитието бе отбелязано с голямо тържество на 25.11.2016 г. вечерта в салона на Ловчанско читалище „Наука – 1870“.

Има още