Председателят на агенцията за детето Офелия Кънева провежда поредица срещи в Ловеч

dazd-2Офелия Кънева, председател на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), провежда поредица срещи в Ловеч, като се участва в разговори както с органите по закрила на детето, така и със самите деца.

Има още