Истината: Държавната финансова инспекция потвърди измамата с влакчето на Минчо Казанджиев

vlak4e

 

Истината блести, но не топли! Ето защо:
Общинският съветник Иво Райнов в серия статии представи съмнения си за измама по обществената поръчка и изпълнението на договора за доставка на атракционно влакче по проект „Подкрепа за развитие на туристическите атракции в Община Ловеч“. Поръчано е едно – доставено е друго.
Той досега формулираше своите тези, предположения и заключения върху документи и обективни факти, но не си позволи нищо повече от подозрения и съмнения, като остави аргументираните заключения за специализирани органи. Ето – вече имаме такъв документ. Виж неговата публикация:

В качеството си на общински съветник и съгласно правомощията ми, разписани в ЗМСМА, поисках официален достъп до одитен доклад № ДИ2ЛЧ-5/3.10.2016 на Агенция държавна финансова инспекция. Съгласно изискванията на закона Община Ловеч ми предостави одитния доклад.
Проверката е въз основа на заповед на директора на Държавна агенция финансова инспекция със задача “Проверка на законосъобразността в областта на обществените поръчки при възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на атракционно влакче – локомотив с два вагона“, финансиран от ОП „Регионално развитие“
Докладът е аналитичен документ с точни заключения и констатирани законови нарушения. Тъй като искам да запозная читателя с автентичните текстове и изводи на одитора, ще подготвя няколко публикации, в които да поднеса на аудиторията оригиналния одиторски анализ. Сега ще посоча само някой от най-важните акценти от проверката.
1.Одиторът установява недължимо платена сума на консорциум „Еврогеймз“ ДЗЗД град Варна и индикатор за измама по смисъла на Закона за държавната финансова инспекция.
2.Кметът на Община Ловеч (Минчо Казанджиев – бел. ред.) не е спазил императивно изискване на Закона за обществените поръчки, като в назначава комисия с членове без професионална квалификация и опит в съответствие с предмета и сложността на поръчката (откритата процедура за обществена поръчка „Доставка на туристическо влакче – локомотив с два вагона по проект № BG 161Д001/3.1-03/2010/032 „Подкрепа за туристическите атракции в Община Ловеч“). 3.Възложителят на обществената поръчка т.е. кметът на Община Ловеч, включва в поръчката текстове, които необосновано ограничават участието на лица и са в нарушение на Закона за обществените поръчки
4.Назначената от кмета комисия нарушава изискванията на Закона за обществените поръчки и не само не отстранява от процедурата участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, но дори го обявява за победите в процедурата.
5. Богдана Димитрова, управител на консорциум „Еврогеймз“ ЗДДЗ Варна, победител в конкурсната процедура по обществената поръчка, декларира с подписа си документи с невярно съдържани, което представлява индикатор за измама по смисъла на закона.
6.Доставено е атракционно влакче, част от техническите параметри на което не съответстват на офертата по обществената поръчка.
7. Лицето, подписало предавателно-приемателния протокол няма необходимата техническа компетенция за да удостовери техническата годност на влакчето и съответствията на представените технически документи. Представената папка с документи с документи са сертификация и регистрация е непълна, но е приета без забележки по настояване на хора от ръководния състав на общината
8.Приемателно-предавателният протокол е подписан без да бъдат извършени проверки на съответствията на редица технически параметри, с което е нарушен сключения договор между Община Ловеч и консорциум „Еврогеймз“ ЗДДЗ град Варна.
9.В деня на приемането на влакчето не е извършен тестови пробег по предвидения в проекта маршрут баня „Дели хамам“ – Ловешка крепост.
10.Лицето, подписало приемателно-предавателния протокол, не е присъствало в деня на доставката на влакчето. Сформирана е комисия от отговорни лица от управленския екип на общината, които са настояли протокола да бъде подписан от ръководителя на проекта, като са го уверели в пълното съответствие и техническата изправност на влакчето.
11. При изготвянето на обществената поръчка е допусната промяна и несъответствия в сравнение с Приложение Б3 – технически спесификации от договора между Община Ловеч и МРРБ. Тези промени водят до невъзможност да бъдат изпълнени целите на проекта, а именно – превозване на туристи между резерват „Вароша“ и Ловешка крепост.
Детайлна информация по горните констатации с конкретните имена на виновните, нарушенията на закона и финансовите последствия за общината ще представя в следващите публикации. Истината блесна, но не топли, защото:
Факт е, че влакчето не може да се движи поради редица нарушения.
Факт е, че сумата от 360 000 лева ще трябва да се възстанови.
Кой? Кой? Кой?
Ние…..

Един коментар към “Истината: Държавната финансова инспекция потвърди измамата с влакчето на Минчо Казанджиев

  1. Разходите,изплатени за влакчета са верифицирани от Управляващия орган при МРРБ с началник – зам.министъра на МРРБ Деница Николова/на снимката заедно с Кмета Казанджиев/.Когато някой се опитва да ни внушава ,че разследва обективно и безпристрастно и че ни показва цялата истина,ами нека наистина да ни я каже ТАЗИ истина.Когато се верифицират/одобряват плащания на разходи по обществена поръчка/верифициращият орган прави проверки и подписва,ако е убеден,че няма нарушения и всичко е „ОК“.Защо така се получава?Управлаващият орган одобрява на законно основание.АДФИ и Иво Райнов ни казват“Не не е така!“
    Ами като не е така,какво правим с УО и зам.министъра Николова?
    Какво? Какво? Какво?

    Харесвам

Оставяне на отзив за Kiril Georgiev Отказ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.