Традиционният Боримски панаир ще е на 24, 25 и 26 октомври 2014

Традиционният Бо­рим­с­ки­я па­на­ир ще събере стотици тър­гов­ци и пот­ре­би­те­ли от ця­ла Се­вер­на Бъл­га­рия в края на ок­том­в­ри.  – 24, 25 и 26-ти. От пе­тък до не­де­ля тър­гов­с­кият праз­ник ще се падне в първото   застудяване, така че кураж. Из­вес­т­ни­те бо­рим­с­ки би­ра­рии обаче ви­на­ги са пъл­ни с по­чи­та­те­ли.

Най-важ­но­то е, че на­е­ми­те в Бо­ри­ма са по­но­си­ми, в рам­ки­те на  2 лв. за кв. м., ко­е­то е меж­ду 6-10 лв. на ден за ед­на сер­гия.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Първи служения в новостроящата се катедрала „Св.св. Кирил и Методий” в Ловеч

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

В петък предстои освещаване на приземния храм, посветен на „ Въведение Богородично”. Той се намира в партера на новостроящата се  катедрала „Св.св. Кирил и Методий” в центъра на Ловеч, съобщи ловчанската митрополия. Има още