Второ прокурорско писмо нищи незаконосъобразността избора на съдебни заседатели в Троян

Иванова+Пеевски

Второ писмо след първото от 29 септември т. г., е получил като отговор на своя сигнал общинският съветник в Троян инж. Илиян Пеевски относно незаконосъобразност на решение №726 от 28 август на Общински съвет (ОбС) – Троян за избор на нови съдебни заседатели за троянския Районен съд***. Отговаря му прокурор Светла Иванова от Окръжна прокуратура – Ловеч, която на 3 октомври изпрати второ доуточняващо писмо. И ако правилно я тълкуваме, втората прокурорска депеша в някаква степен коригира/тушира тезата на първата. Има още