Нашенецът Цветлин Йовчев поема ДАНС

cvetlin-jovchevНа­ше­не­цът Цвет­лин Йов­чев Йов­чев, счи­тан за чо­век на лов­ча­ли­я­та Иван Драш­ков, по­е­ма ДАНС, съ­об­щи прес­цен­тъ­рът на пра­ви­тел­с­т­во­то. Ро­ди­те­ли­те на Цвет­лин са от ло­веш­ки­те се­ла Вра­бе­во и Чиф­лик, на­у­чи НГ. Май­ка му­ се каз­ва Рай­на, а ба­ща му Йов­чо Йов­чев е бил голям шеф в КАТ. Прочетете повече „Нашенецът Цветлин Йовчев поема ДАНС“