Кампания за превенция на разпространението и употребата на наркотични вещества се провежда в Ловеч

Кампания за превенция на разпространението и употребата на наркотични вещества сред учениците се провежда в Ловеч за периода 13-15 февруари 2023 г.
Инициативата е на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ и инспектори „Детска педагогическа стая“ при РУ на МВР Ловеч. Има още