Публично обсъждане на проекта на Програмата за управление и разпореждане с общинските имоти за 2023 година се проведе в Ловеч

Публично обсъждане проекта на Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост през 2023 година се проведе на 12 декември в Община Ловеч. Събитието бе водено от заместник-кмета Даниел Колев, участваха служители от Отдел „Общинска собственост“ и общински съветници
Проектът на Програмата бе на разположение на всички заинтересовани в „Центъра за услуги и информация на гражданите”, находящ се в партера на сградата на общинската администрация. На присъстващите той беше представен от Ценко Карабов, главен експерт „Общинска собственост“.
Очаквани приходи от управление и разпореждане с общинско имущество за бюджетната 2023 година възлизат на общата сума 1 581 430 лева. По-подробно -очакваните приходи от наеми на имущество са общо 510 000 лв. Има още

Продължава ВиК ремонтът в кв. „Младост“ в Ловеч, не паркирайте по разкопаните улици

вик

Община Ловеч продължава доизграждане на водопровод в ж.к. „Младост“, строително-монтажните работи започват от 13.12.2022 г. Ще се работи по ул. „Лавал“ – от ул. „Рязан“ до кръстовището с ул. „Лотошино“, и по ул. „Ерфурт“ – от ул. Рязан“ до кръстовището с улицата без изход (до магазин „Славимес“).
Умоляват се водачите на МПС да не паркират на посочените отсечки, тъй като ще пречат на ремонтните дейности. Има още