Сложиха допълнителна пътна маркировка на подлез в Ловеч

Сложиха допълнителна пътна маркировка на горния корниз на подлеза с намален габарит на ул. „Осъмска“ в Ловеч. Мястото е известно с това, че много често се превръща в „капан“ за по-високите коли. Пътният знак посочва, че максималната височина е 2,2 м.
Маркировката сигнализира с успоредни бели и черни линии, че височината е намалена и не всяко МПС може да премине. Дейността е извършена от звеното БКС към общината и е съобразена с Наредба № 2 от 17.01.2001 г. за сигнализацията на пътищата. Има още