За почетен гражданин на Ловеч е предложен и проф. д-р Игнат Игнев

Игнат Игнев

Кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова е направила предложение проф. д-р Игнат Боев Игнев (93 г.) да бъде удостоен със званието „Почетен гражданин на Ловеч“. По-рано за 2022 година бяха предложени за удостояването със звание „Почетен гражданин на Ловеч“ други двама – проф. д-р Владимир Димитров Аврамов и генерал-майор Красимир Маринов Кънев.
Проф. д-р Игнат Игнев е име, трайно свързано с развитието на Психиатрична болница – Ловеч. Роден е на 2 януари 1929 г. в село Продимчец, сега квартал на Ловеч, Игнат Игнев учи в Народна мъжка гимназия „Христо Кърпачев“. През 1954 г. завършва Медицинския факултет на Софийския университет. Специализира психиатрия в нервно-психиатричната клиника „Шарите“, Берлин. Практикува в Психиатричната болница в Ловеч като ординатор, завеждащ отделение и главен лекар. Проф. д-р Игнат Игнев допринася за значително развитие на лечебното заведение. Има още

Общински съвет – Ловеч, на 31 март ще разгледа 32 точки

Тридесет и петото заседание на Общински съвет – Ловеч, се свиква на 31 март (четвъртък) 2022 година. Началото е от 10.00 часа в заседателната зала на Община Ловеч при спазване на въведените санитарни мерки. Това става ясно от поканата до градските старейшини, изпратена от Петър Цолов, председател на Общински съвет-Ловеч, на основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
Проекто-дневният ред засега включва 32 точки.
Преди началото на сесията клетва ще положи нов общински съветник, който влиза на мястото на Пенко Михайлов. Това е Даниела Тодорова Ганчева, логопед в ОУ „Христо Никифоров“.
Първите две точки са питания на общински съветници – относно дейността на БД „Обреди“ и въпроси за паркоместата на територията на гр. Ловеч и командировките в страната на кмета на Община Ловеч. Има още