Готов е пътят между селата Йоглав и Тепава в Община Ловеч

Завърши ремонтът на път LOV – 2061 между селата Йоглав и Тепава в Община Ловеч. Дейностите бяха част от капиталовата програма на общината. По трасето се работеше в две направления – аварийно укрепване на голямо свлачище, като дейностите бяха разчетени за 59 524 лева. Ремонтът на пътя, който е част от Общинската пътна мрежа, е на стойност 300 000 лева, собствени бюджетни средства на общината. Има още

Средната брутна месечна работна заплата в област Ловеч за септември e 1 234 лева.

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч към края на септември 2021 г. намаляват с 1.0% спрямо края на юни 2021 г., като достигат 30.9 хиляди.
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 38.2%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“- 11.5% и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – 8.8%.
В края на септември 2021 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч са с 0.6 хил. или с 1.8% повече в сравнение със съшия период на предходната година.
Средната брутна месечна работна заплата в област Ловеч за юли 2021 г. е 1 203 лв., за август – 1 168 лв. и за септември – 1 234 лева. Има още

Виж ловешките областни управители до 9 декември 2021

 

Ловешка област е създадена с указ на Държавния съвет от август 1987 г. в съответствие със Закона за създаване на нови административно-териториални единици. Тя е с административен център Ловеч и включва 32 общини от бившите Ловешки, Плевенски, Великотърновски и Габровски окръг. Управляващ орган е областният народен съвет с изпълнителен комитет. Първи негов председател от 1987 г. до 1991 г. е Кунчо Кунев. Има още