Иновативен проект за екологично възпитание бе представен в ДГ „Зора“ в Ловеч

Иновативен проект за екологично възпитание на малките деца бе представен на 9 ноември в ДГ „Зора“ в Ловеч. На събитието присъстваха кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова и заместник-кметът Венцислав Христов, за случая дойдоха и членове на обществения съвет към детската градина.
„Смятам, че сте направили чудеса с този проект и той е в полза на децата. Като биолог завиждам на учителите на тези деца, които ще бъдат подготвени за промените в природата, видове растения и т. н. Всички знаем колко важно е „учене чрез преживяване“. Така се придобиват трайни умения за здравословен начин на живот и позитивно общуване с природата“, каза Корнелия Маринова.
Проектът „Мини екопътечката“ е на тема „Обичам природата и аз участвам“ и той беше представен от директора на ДГ „Зора“ Иваничка Дончева. Той е част от националната кампания на МОСВ и ПУДООС „Чиста околна среда 2021 г.“ , като стойността му е 4987.89 лв. с ДДС. Приключил е на 31 октомври 2021 г. Има още