Силна обществена подкрепа д-р Румяна Нановска да бъде почетен гражданин на Ловеч

Силна обществена подкрепа на предложението за удостояване на д-р Румяна Нановска със званието „Почетен гражданин на Ловеч“ показа общественото обсъждане. То се проведе на 14.04.2021 г. от 16.30 ч. в приемната на Община Ловеч в Бароковите къщи.
Обсъждането се водеше от кмета на Община Ловеч Корнелия Маринова, присъстваха още зам.-кметовете Венцислав Христов и Даниел Колев, общински съветници, лекари и граждани. Има още