В Ловеч стартира проект за подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж

Кметът на Община Ловеч сключи договор с Фонд „Социална закрила“ за изпълнение на Проект „Оборудване и модернизиране на Домашен социален патронаж в Община Ловеч“.

Има още