В Ловеч прие решение за безлихвен кредит в размер на 1 200 000 лева

 

След едночасова дискусия Общинският съвет в Ловеч прие решение за безлихвен кредит в размер на 1 200 000 лева. На извънредното заседание на 3 юни вечерта съветниците гласува с 20 гласа „За“, шест гласа „Против“ и четири гласа „Въздържал се“. Решението за поемане на временен безлихвен заем от Централния бюджет на Република България с цел осигуряване на нормалното приключване на 2020 г. е поради възникнал касов разрив по бюджета на Община Ловеч.

Има още