В Ловеч възстановяват частично автолинии от понеделник

Със заповед на кмета на Община Ловеч Корнелия Маринова, считано от 11.05.2020 г., частично се възстановяват автобусните превози по общинската, областна и републиканска транспортна схема, при спазване на препоръките на Министъра на здравеопазването. Заповедта е на основание чл. 44, ал.1, т.1 и т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в съответствие със Заповед № РД-01-247/01.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

Автобусните линии се изпълняват, както следва :
I. Градски линии
1. Градските линии №1; №2 и №3 остават от 06:30 ч. до 08:30 ч. сутрин и от 16:30 ч. до 18:30 ч. вечер.

Има още