В Община Ловеч 55 жилищни сгради могат да бъдат санирани, чакат финансов ресурс

В Община Ловеч досега са постъпили 56 искания от домсъвети за саниране на жилищни сгради, от тях 55 са получили от междинната комисия решение за допустимист – т.е. могат да се санират. Въпросът е в липсата на достатъчен финансов ресурс, който е на изчерпване.

Има още