Конкурс-изложба в Ловеч: Защо светът е сив, като може да е цветен? Галерия

Защо светът е сив, като може да е цветен – това е водещото мото, с което Превантивно- информационният център за борба с наркотичните вещества съвместно с Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Ловеч организираха и проведоха конкурс- изложба с участие на ученици в две възрастови групи: 4 – 6 и 7 – 9 клас. Има още