Ловеч подписа споразумeние за сътрудничество с Османгази (Бурса), Турция

Кметът Корнелия Маринова подписа споразумeние за сътрудничество с кмета на Османгази (Бурса) Мустафа Дюндар по време на приятелска визита в Турция в периода 20 – 21 септември 2019 г.
В ловешката делегация влизаха още Даниел Колев, зам.-кмет на Община Ловеч, и Фатме Моллова.
В Община Османгази се намира известният исторически мост Ирганда, той е един от четирите търговски моста в света. В Ловеч пък, както е известно, е Покритият мост над Осъм. Тази прилика породи идеята за побратимяване между двата града.

Има още