Най-ниска е безработицата през юли в община Ловеч – 4.3%

Равнището на безработица през юли 2019 г. по данни от административната статистика на Агенция по заетостта за Ловешка област е 8.8%. Отчита се леко нарастване с 0.2 % пункта спрямо предходния месец. С 3.5 пункта е над равнището за безработица за страната (5.3%). В сравнение с юли 2018 г., равнището на безработица е по-ниско с 0.4 процентни пункта на годишна база.

Има още