Млад кмет за един ден в Ловеч беше Михаела Щрегарска от Езиковата – снимки

 

В инициативата „Млад кмет за един ден“, която се проведе в Община Ловеч на 29 май, на кметския стол седна ученичката Михаела Щрегарска от ПЕГ „Екзарх Йосиф Първи“. Млади заместници за няколко часа имаха и други ръководители, Айлин Чаушева от ПЕГ замести председателя на ОбС Петър Цолов, Мишел Петрова от НПГВМ замести зам.-кмета Венцислав Христов, Теодор Петров от ПЕГ – зам.-кмета Даниел Колев, а Селин Чаушева от ПЕГ – секретаря на общината Даниела Цанова.

Има още