90-годишен пише стихотворение за болницата в Ловеч

Виж стихотворението за ловешката болница, написано от Ради Кисьов, на 90 г., от Добродан, община Троян

НА ЛОВЧАНСКАТА БОЛНИЦА И ЛЕКАРИ

Аз в три болници лежал съм,
лекари добри видял съм,
но светът днес ще научи
в ловчанската що се случи.

Има още