DARE TO СARE или осмели се да се погрижиш за една чиста среда

От понеделник, 16 април, в Ловеч стартира акция за почистване, в която всеки може да почисти замърсен участък и да покаже процеса със снимки. Акцията се нарича DARE TO СARE (ОСМЕЛИ СЕ, ПОГРИЖИ СЕ) и се организира от „Екомисия 21век“ в Ловеч, подкрепена от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ в Община Ловеч. Инициативата е посветена на Деня на Земята – 22 април, стартира от 16 април, понеделник.

Има още